ปลูกต้นไม้,ปลูกผัก หน้า 1 [ของใช้ในบ้าน ของแต่งบ้าน IdeaBoxBox]
เมนูอื่นๆ
IdeaBoxBox

หมวดหมู่: เมนูสินค้า > ปลูกต้นไม้,ปลูกผัก

[หน้า: 1 ]


สนใจสินค้า คลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรายละเอียดและสั่งซื้อ
จำนวนสินค้าที่แสดง คือจำนวนจริงที่ร้านมี อัพเดทตลอดเวลา

Pre-กระบะปลูกผัก-Balcony-vegetable-box(2ช่อง)
Pre กระบะปลูกผัก Balcony vegetable box(2ช่อง)
รหัส Pre079B
[พรีออเดอร์]
ราคา 938 บาท ลดเหลือ 800 บาท
Pre-กระบะปลูกผัก-Balcony-vegetable-box(3ช่อง)
Pre กระบะปลูกผัก Balcony vegetable box(3ช่อง)
รหัส Pre079C
[พรีออเดอร์]
ราคา 1438 บาท ลดเหลือ 1150 บาท
Pre-กระบะปลูกผัก-Balcony-vegetable-box(4ช่อง)
Pre กระบะปลูกผัก Balcony vegetable box(4ช่อง)
รหัส Pre079D
[พรีออเดอร์]
ราคา 1490 บาท ลดเหลือ 1400 บาท
Pre-กระบะปลูกผัก-Balcony-vegetable-box(5ช่อง)
Pre กระบะปลูกผัก Balcony vegetable box(5ช่อง)
รหัส Pre079E
[พรีออเดอร์]
ราคา 1999 บาท ลดเหลือ 1700 บาท
Pre-กระบะปลูกผัก-Balcony-vegetable-box(1-ช่อง)
Pre กระบะปลูกผัก Balcony vegetable box(1 ช่อง)
รหัส Pre079A
[พรีออเดอร์]
ราคา 938 บาท ลดเหลือ 450 บาท
Pre-กระบะปลูกผัก-Balcony-vegetable-box(1-ช่องมีขา)
Pre กระบะปลูกผัก Balcony vegetable box(1 ช่องมีขา)
รหัส Pre079F
[พรีออเดอร์]
ราคา 938 บาท ลดเหลือ 550 บาท
Pre-กระบะปลูกผัก-Balcony-vegetable-box(2-ช่องมีขา)
Pre กระบะปลูกผัก Balcony vegetable box(2 ช่องมีขา)
รหัส Pre079G
[พรีออเดอร์]
ราคา 938 บาท ลดเหลือ 900 บาท
Pre-กระบะปลูกผัก-Balcony-vegetable-box(3-ช่องมีขา)
Pre กระบะปลูกผัก Balcony vegetable box(3 ช่องมีขา)
รหัส Pre079H
[พรีออเดอร์]
ราคา 1900 บาท ลดเหลือ 1280 บาท
Pre-กระบะปลูกผัก-Balcony-vegetable-box(4-ช่องมีขา)
Pre กระบะปลูกผัก Balcony vegetable box(4 ช่องมีขา)
รหัส Pre079I
[พรีออเดอร์]
ราคา 1900 บาท ลดเหลือ 1590 บาท
Pre-กระบะปลูกผัก-Balcony-vegetable-box(5-ช่องมีขา)
Pre กระบะปลูกผัก Balcony vegetable box(5 ช่องมีขา)
รหัส Pre079J
[พรีออเดอร์]
ราคา 2500 บาท ลดเหลือ 1940 บาท
Pre-กระบะปลูกผัก-vegetable-box-Multi-Layer(1_1)
Pre กระบะปลูกผัก vegetable box Multi Layer(1+1)
รหัส Pre086A
[พรีออเดอร์]
ราคา 2500 บาท ลดเหลือ 1090 บาท
Pre-กระบะปลูกผัก-vegetable-box-Multi-Layer(2_2)
Pre กระบะปลูกผัก vegetable box Multi Layer(2+2)
รหัส Pre086B
[พรีออเดอร์]
ราคา 2500 บาท ลดเหลือ 1790 บาท
Pre-กระบะปลูกผัก-vegetable-box-Multi-Layer(3_3)
Pre กระบะปลูกผัก vegetable box Multi Layer(3+3)
รหัส Pre086C
[พรีออเดอร์]
ราคา 4900 บาท ลดเหลือ 2490 บาท
Pre-กระบะปลูกผัก-vegetable-box-Multi-Layer(4_4)
Pre กระบะปลูกผัก vegetable box Multi Layer(4+4)
รหัส Pre086D
[พรีออเดอร์]
ราคา 4900 บาท ลดเหลือ 3190 บาท
Pre-กระบะปลูกผัก-vegetable-box-Multi-Layer(5_5)
Pre กระบะปลูกผัก vegetable box Multi Layer(5+5)
รหัส Pre086E
[พรีออเดอร์]
ราคา 4900 บาท ลดเหลือ 3990 บาท
Pre-กระบะปลูกผัก-Balcony-box-แบบลึก-30-ซม.(1-ช่อง-ไม่มีขา)
Pre กระบะปลูกผัก Balcony box แบบลึก 30 ซม.(1 ช่อง ไม่มีขา)
รหัส Pre079K
[พรีออเดอร์]
ราคา 2500 บาท ลดเหลือ 650 บาท
Pre-กระบะปลูกผัก-Balcony-box-แบบลึก-30-ซม.(2-ช่อง-ไม่มีขา)
Pre กระบะปลูกผัก Balcony box แบบลึก 30 ซม.(2 ช่อง ไม่มีขา)
รหัส Pre079L
[พรีออเดอร์]
ราคา 2500 บาท ลดเหลือ 1250 บาท
Pre-กระบะปลูกผัก-Balcony-box-แบบลึก-30-ซม.(3-ช่อง-ไม่มีขา)
Pre กระบะปลูกผัก Balcony box แบบลึก 30 ซม.(3 ช่อง ไม่มีขา)
รหัส Pre079M
[พรีออเดอร์]
ราคา 2500 บาท ลดเหลือ 1790 บาท
Pre-กระบะปลูกผัก-Balcony-box-แบบลึก-30-ซม.(4-ช่อง-ไม่มีขา)
Pre กระบะปลูกผัก Balcony box แบบลึก 30 ซม.(4 ช่อง ไม่มีขา)
รหัส Pre079N
[พรีออเดอร์]
ราคา 2500 บาท ลดเหลือ 2350 บาท
Pre-กระบะปลูกผัก-Balcony-box-แบบลึก-30-ซม.(5-ช่อง-ไม่มีขา)
Pre กระบะปลูกผัก Balcony box แบบลึก 30 ซม.(5 ช่อง ไม่มีขา)
รหัส Pre079O
[พรีออเดอร์]
ราคา 3200 บาท ลดเหลือ 2850 บาท
Pre-กระบะปลูกผัก-Balcony-box-แบบลึก-30-ซม.(1-ช่อง-มีขา13ซม.)
Pre กระบะปลูกผัก Balcony box แบบลึก 30 ซม.(1 ช่อง มีขา13ซม.)
รหัส Pre079P
[พรีออเดอร์]
ราคา 2500 บาท ลดเหลือ 750 บาท
Pre-กระบะปลูกผัก-Balcony-box-แบบลึก-30-ซม.(2-ช่อง-มีขา13ซม.)
Pre กระบะปลูกผัก Balcony box แบบลึก 30 ซม.(2 ช่อง มีขา13ซม.)
รหัส Pre079Q
[พรีออเดอร์]
ราคา 2500 บาท ลดเหลือ 1450 บาท
Pre-กระบะปลูกผัก-Balcony-box-แบบลึก-30-ซม.(3-ช่อง-มีขา13ซม.)
Pre กระบะปลูกผัก Balcony box แบบลึก 30 ซม.(3 ช่อง มีขา13ซม.)
รหัส Pre079R
[พรีออเดอร์]
ราคา 2500 บาท ลดเหลือ 2050 บาท
Pre-กระบะปลูกผัก-Balcony-box-แบบลึก-30-ซม.(4-ช่อง-มีขา13ซม.)
Pre กระบะปลูกผัก Balcony box แบบลึก 30 ซม.(4 ช่อง มีขา13ซม.)
รหัส Pre079S
[พรีออเดอร์]
ราคา 3363 บาท ลดเหลือ 2690 บาท
Pre-กระบะปลูกผัก-Balcony-box-แบบลึก-30-ซม.(5-ช่อง-มีขา13ซม.)
Pre กระบะปลูกผัก Balcony box แบบลึก 30 ซม.(5 ช่อง มีขา13ซม.)
รหัส Pre079T
[พรีออเดอร์]
ราคา 3900 บาท ลดเหลือ 3190 บาท
Pre-กระบะปลูกผัก-Balcony-box-แบบลึก-30-ซม.(5-ช่อง-ขา-26-cm-พร้อมฐาน)
Pre กระบะปลูกผัก Balcony box แบบลึก 30 ซม.(5 ช่อง ขา 26 cm พร้อมฐาน)
รหัส Pre079X
[พรีออเดอร์]
ราคา 4900 บาท ลดเหลือ 3890 บาท
Pre-กระบะปลูกผัก-Balcony-vegetable-box-สีขาว(1-ช่อง)
Pre กระบะปลูกผัก Balcony vegetable box สีขาว(1 ช่อง)
รหัส Pre088A
[พรีออเดอร์]
ราคา 938 บาท ลดเหลือ 500 บาท
Pre-กระบะปลูกผัก-Balcony-vegetable-box-สีขาว(2-ช่อง)
Pre กระบะปลูกผัก Balcony vegetable box สีขาว(2 ช่อง)
รหัส Pre088B
[พรีออเดอร์]
ราคา 1188 บาท ลดเหลือ 900 บาท
Pre-กระบะปลูกผัก-Balcony-vegetable-box-สีขาว(3-ช่อง)
Pre กระบะปลูกผัก Balcony vegetable box สีขาว(3 ช่อง)
รหัส Pre088C
[พรีออเดอร์]
ราคา 1900 บาท ลดเหลือ 1300 บาท
Pre-กระบะปลูกผัก-Balcony-vegetable-box-สีขาว(4-ช่อง)
Pre กระบะปลูกผัก Balcony vegetable box สีขาว(4 ช่อง)
รหัส Pre088D
[พรีออเดอร์]
ราคา 1900 บาท ลดเหลือ 1600 บาท
Pre-กระบะปลูกผัก-Balcony-vegetable-box-สีขาว(5-ช่อง)
Pre กระบะปลูกผัก Balcony vegetable box สีขาว(5 ช่อง)
รหัส Pre088E
[พรีออเดอร์]
ราคา 2500 บาท ลดเหลือ 1950 บาท
กล่องเรซิ่นปลูกต้นไม้-อเนกประสงค์-สไตล์-Retro-แบบ-A
กล่องเรซิ่นปลูกต้นไม้ อเนกประสงค์ สไตล์ Retro แบบ A
รหัส bBox083A
[หยิบใส่ถุง]
ราคา 490 บาท ลดเหลือ 299 บาท
กล่องเรซิ่นปลูกต้นไม้-อเนกประสงค์-สไตล์-Retro-แบบ-B
กล่องเรซิ่นปลูกต้นไม้ อเนกประสงค์ สไตล์ Retro แบบ B
รหัส bBox083B
[หยิบใส่ถุง]
ราคา 490 บาท ลดเหลือ 299 บาท
กล่องเรซิ่นปลูกต้นไม้-อเนกประสงค์-สไตล์-Retro-แบบ-C
กล่องเรซิ่นปลูกต้นไม้ อเนกประสงค์ สไตล์ Retro แบบ C
รหัส bBox083C
[หยิบใส่ถุง]
ราคา 490 บาท ลดเหลือ 299 บาท
กล่องเรซิ่นปลูกต้นไม้-อเนกประสงค์-สไตล์-Retro-แบบ-D
กล่องเรซิ่นปลูกต้นไม้ อเนกประสงค์ สไตล์ Retro แบบ D
รหัส bBox083D
[หยิบใส่ถุง]
ราคา 490 บาท ลดเหลือ 299 บาท
กล่องเรซิ่นปลูกต้นไม้-อเนกประสงค์-สไตล์-Retro-แบบ-E
กล่องเรซิ่นปลูกต้นไม้ อเนกประสงค์ สไตล์ Retro แบบ E
รหัส bBox083E
[หยิบใส่ถุง]
ราคา 490 บาท ลดเหลือ 299 บาท
กล่องเรซิ่นปลูกต้นไม้-อเนกประสงค์-สไตล์-Retro-แบบ-F
กล่องเรซิ่นปลูกต้นไม้ อเนกประสงค์ สไตล์ Retro แบบ F
รหัส bBox083F
[หยิบใส่ถุง]
ราคา 490 บาท ลดเหลือ 369 บาท
กล่องเรซิ่นปลูกต้นไม้-อเนกประสงค์-สไตล์-Retro-แบบ-G
กล่องเรซิ่นปลูกต้นไม้ อเนกประสงค์ สไตล์ Retro แบบ G
รหัส bBox083G
[หยิบใส่ถุง]
ราคา 490 บาท ลดเหลือ 339 บาท
Pre-กระบะปลูกผัก-Balcony-vegetable-box-สีขาว(1-ช่องมีขา-13-ซม.)
Pre กระบะปลูกผัก Balcony vegetable box สีขาว(1 ช่องมีขา 13 ซม.)
รหัส Pre088F
[พรีออเดอร์]
ราคา 2500 บาท ลดเหลือ 600 บาท
Pre-กระบะปลูกผัก-Balcony-vegetable-box-สีขาว(2-ช่องมีขา-13-ซม.)
Pre กระบะปลูกผัก Balcony vegetable box สีขาว(2 ช่องมีขา 13 ซม.)
รหัส Pre088G
[พรีออเดอร์]
ราคา 2500 บาท ลดเหลือ 1000 บาท
Pre-กระบะปลูกผัก-Balcony-vegetable-box-สีขาว(3-ช่องมีขา-13-ซม.)
Pre กระบะปลูกผัก Balcony vegetable box สีขาว(3 ช่องมีขา 13 ซม.)
รหัส Pre088H
[พรีออเดอร์]
ราคา 2500 บาท ลดเหลือ 1430 บาท
Pre-กระบะปลูกผัก-Balcony-vegetable-box-สีขาว(4-ช่องมีขา-13-ซม.)
Pre กระบะปลูกผัก Balcony vegetable box สีขาว(4 ช่องมีขา 13 ซม.)
รหัส Pre088I
[พรีออเดอร์]
ราคา 2500 บาท ลดเหลือ 1790 บาท
Pre-กระบะปลูกผัก-Balcony-vegetable-box-สีขาว(5-ช่องมีขา-13-ซม.)
Pre กระบะปลูกผัก Balcony vegetable box สีขาว(5 ช่องมีขา 13 ซม.)
รหัส Pre088J
[พรีออเดอร์]
ราคา 2500 บาท ลดเหลือ 2190 บาท
Pre-กระบะปลูกผัก-Balcony-vegetable-box(3-ช่อง-2-แถวเล่นระดับ)
Pre กระบะปลูกผัก Balcony vegetable box(3 ช่อง 2 แถวเล่นระดับ)
รหัส Pre079W
[พรีออเดอร์]
ราคา 2430 บาท ลดเหลือ 2390 บาท
Pre-กระบะปลูกผัก-Balcony-vegetable-box-ครบชุด-10-ช่อง
Pre กระบะปลูกผัก Balcony vegetable box ครบชุด 10 ช่อง
รหัส Pre101A
[พรีออเดอร์]
ราคา 5830 บาท ลดเหลือ 5750 บาท
Pre-กระบะปลูกผัก-Balcony-vegetable-box-เซต-8-ช่องใหญ่
Pre กระบะปลูกผัก Balcony vegetable box เซต 8 ช่องใหญ่
รหัส Pre101B
[พรีออเดอร์]
ราคา 2800 บาท ลดเหลือ 2600 บาท
Pre-กระบะปลูกผัก-Balcony-vegetable-box-สีขาว-4-ช่องเล่นระดับ
Pre กระบะปลูกผัก Balcony vegetable box สีขาว 4 ช่องเล่นระดับ
รหัส Pre101C
[พรีออเดอร์]
ราคา 2100 บาท ลดเหลือ 1900 บาท
Pre-กระบะปลูกผัก-Balcony-vegetable-box-ครบชุด-10-ช่อง-สีขาว
Pre กระบะปลูกผัก Balcony vegetable box ครบชุด 10 ช่อง สีขาว
รหัส Pre101D
[พรีออเดอร์]
ราคา 6900 บาท ลดเหลือ 6250 บาท
Pre-กระบะปลูกผัก-Balcony-vegetable-box-7-ช่องมีขา
Pre กระบะปลูกผัก Balcony vegetable box 7 ช่องมีขา
รหัส Pre101E
[พรีออเดอร์]
ราคา 3500 บาท ลดเหลือ 2750 บาท
Pre-กระบะปลูกผัก-Balcony-box-แบบลึก-30-ซม.(1-ช่อง-ไม่มีขา)-สีขาว
Pre กระบะปลูกผัก Balcony box แบบลึก 30 ซม.(1 ช่อง ไม่มีขา) สีขาว
รหัส Pre088K
[พรีออเดอร์]
ราคา 2500 บาท ลดเหลือ 700 บาท
Pre-กระบะปลูกผัก-Balcony-box-แบบลึก-30-ซม.(2-ช่อง-ไม่มีขา)-สีขาว
Pre กระบะปลูกผัก Balcony box แบบลึก 30 ซม.(2 ช่อง ไม่มีขา) สีขาว
รหัส Pre088L
[พรีออเดอร์]
ราคา 2500 บาท ลดเหลือ 1350 บาท
Pre-กระบะปลูกผัก-Balcony-box-แบบลึก-30-ซม.(3-ช่อง-ไม่มีขา)-สีขาว
Pre กระบะปลูกผัก Balcony box แบบลึก 30 ซม.(3 ช่อง ไม่มีขา) สีขาว
รหัส Pre088M
[พรีออเดอร์]
ราคา 2500 บาท ลดเหลือ 1940 บาท
Pre-กระบะปลูกผัก-Balcony-box-แบบลึก-30-ซม.(4-ช่อง-ไม่มีขา)-สีขาว
Pre กระบะปลูกผัก Balcony box แบบลึก 30 ซม.(4 ช่อง ไม่มีขา) สีขาว
รหัส Pre088N
[พรีออเดอร์]
ราคา 3900 บาท ลดเหลือ 2550 บาท
Pre-กระบะปลูกผัก-Balcony-box-แบบลึก-30-ซม.(5-ช่อง-ไม่มีขา)-สีขาว
Pre กระบะปลูกผัก Balcony box แบบลึก 30 ซม.(5 ช่อง ไม่มีขา) สีขาว
รหัส Pre088O
[พรีออเดอร์]
ราคา 3900 บาท ลดเหลือ 3000 บาท
กระบะปลูกผัก-Balcony-box-แบบลึก-30-ซม.(1-ช่อง-มีขา13ซม.)
กระบะปลูกผัก Balcony box แบบลึก 30 ซม.(1 ช่อง มีขา13ซม.)
รหัส Pre088P
[พรีออเดอร์]
ราคา 3900 บาท ลดเหลือ 900 บาท
กระบะปลูกผัก-Balcony-box-แบบลึก-30-ซม.(2-ช่อง-มีขา13ซม.)
กระบะปลูกผัก Balcony box แบบลึก 30 ซม.(2 ช่อง มีขา13ซม.)
รหัส Pre088Q
[พรีออเดอร์]
ราคา 3900 บาท ลดเหลือ 1550 บาท
กระบะปลูกผัก-Balcony-box-แบบลึก-30-ซม.(3-ช่อง-มีขา13ซม.)
กระบะปลูกผัก Balcony box แบบลึก 30 ซม.(3 ช่อง มีขา13ซม.)
รหัส Pre088R
[พรีออเดอร์]
ราคา 3900 บาท ลดเหลือ 2200 บาท
กระบะปลูกผัก-Balcony-box-แบบลึก-30-ซม.(4-ช่อง-มีขา13ซม.)
กระบะปลูกผัก Balcony box แบบลึก 30 ซม.(4 ช่อง มีขา13ซม.)
รหัส Pre088S
[พรีออเดอร์]
ราคา 3900 บาท ลดเหลือ 2890 บาท
กระบะปลูกผัก-Balcony-box-แบบลึก-30-ซม.(5-ช่อง-มีขา13ซม.)
กระบะปลูกผัก Balcony box แบบลึก 30 ซม.(5 ช่อง มีขา13ซม.)
รหัส Pre088T
[พรีออเดอร์]
ราคา 3900 บาท ลดเหลือ 3440 บาท
Pre-กระบะปลูกผัก-Balcony-box-แบบลึก-30-ซม.(5-ช่อง-ขา-26-cm-พร้อมฐาน)-สีขาว
Pre กระบะปลูกผัก Balcony box แบบลึก 30 ซม.(5 ช่อง ขา 26 cm พร้อมฐาน) สีขาว
รหัส Pre088X
[พรีออเดอร์]
ราคา 5900 บาท ลดเหลือ 4140 บาท[หน้า: 1 ]